Test jazykové úrovně

V testu volíte nejvhodnější výraz k doplnění. Výsledky Vám pomohou při volbě kurzu podle škály A1-C2.
Za správnou odpoveď získáte 1 bod, za špatnou ztrácíte ½ bodu. Pokud nevíte, je tedy lepší nehádat a otázku vynechat. V testu se pokuste získat co nejvíce bodů.
Celkem má test 20 otázek a trvá 4 minuty a 40 sekund. Na jednu otázku máte tedy 14 sekund (v průměru). Celkový čas můžete překročit, výsledky pak ale nebudou věrohodné. Během testu nepoužívejte tlačítko "zpět". Test je velmi krátký a může být nepřesný.
Zvolte jazyk: